Tag Archives: xem thường

Bạn có thể làm gì khi bị coi thường?

Thái Y Lâm từng nói: “Cám ơn người đã xem thường tôi, cám ơn người đã cho tôi đả kích rất lớn, để cho tôi liên tục cố gắng.” Cho dù bạn làm gì, luôn luôn có người cho bạn là sai. Cho dù bạn sống ...