Tag Archives: vội vàng

Dục tốc bất đạt, ham lợi nhỏ sự không thành

Có một lần, học trò của Khổng Tử là Tử Hạ được phái đến một địa phương của nước Lỗ để làm quan. Trước khi đi, Tử Hạ đến thăm hỏi Khổng Tử và thỉnh giáo ông về việc cai trị. Tử Hạ hỏi: “Thưa ...