Tag Archives: Voi trả ơn

Cứu mạng voi không ngờ được voi trả ơn

Người xưa có câu “cứu vật vật trả ơn” quả không sai. Người lương thiện, có lòng từ bi giúp đỡ người hay vật cũng sẽ được người hay vật đền đáp lại, đây là đạo lý hiển nhiên từ ngàn xưa đến nay. Vào triều đại ...