Tag Archives: vỡ nợ

Hoàng Anh Gia Lai mỗi ngày trả 13,5 tỷ tiền lãi vay

Với tổng dư nợ của Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đến quí 1/2016 lên tới 34.099 tỷ đồng, chưa tính nợ gốc, mỗi ngày làm việc HAG phải trả 13,5 tỷ tiền lãi vay, đây là một điều không tưởng trong khi ngành nông nghiệp ...