Tag Archives: viên chức

van nan bang gia

Bao giờ mới chấm dứt vấn nạn dùng bằng giả?

Vấn nạn dùng bằng giả trong các cơ quan nhà nước đã được phản ánh từ lâu, tuy nhiên tới nay, nhiều quan chức, viên chức trong hệ thống này vẫn liên tiếp bị phát hiện sử dụng bằng giả. Báo chí trong nước vừa ...

Hà Nội: 5 tháng, tinh giản biên chế được 20 người

Sở Nội vụ thông báo, trong 5 tháng qua (tính từ tháng 8/2015), toàn thành phố Hà Nội đã tinh giản được 20 người. Lý giải về điều này, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho rằng Hà Nội có đặc thù riêng, công ...