Tag Archives: video giáo dục

Tờ 1 đô la và quyết định khó khăn của trẻ

Khi nhặt được 1 đô la, những em nhỏ trong độ từ 4 – 6 tuổi này sẽ quyết định dùng nó để mua kem hay làm một việc ý nghĩa hơn là giúp đỡ người nghèo khó? Chà, đây có vẻ là một quyết ...