Tag Archives: Vị tiền bối

Vì sao làm mãi mà không bằng người hay nghỉ ngơi?

Một người thanh niên trẻ tuổi đi vào rừng rậm đốn củi, anh ta cố gắng đến mức hầu như không nghỉ ngơi, nhưng lại xảy ra một việc khiến anh nghĩ mãi không ra… Có một người thanh niên trẻ tuổi đi vào rừng ...