Tag Archives: vi phạm nhân quyền

Gần 2 triệu người yêu cầu đưa Giang Trạch Dân ra xét xử

Trước ngày Quốc khánh Trung Quốc mùng 1/10, Quốc hội Trung Quốc đã đưa ra “Kế hoạch hành động nhân quyền Quốc gia”, tuyên bố sẽ hợp tác với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đồng thời gửi lời mời Đại biểu Nhân quyền ...