Tag Archives: very

45 tính từ nhấn mạnh giúp bạn tránh dùng very nhiều lần

Chúng ta thường có thói quen sử dụng từ “very” trước một tính từ nhằm nhấn mạnh mức độ mạnh hơn của tính từ đó, ví dụ như “very good”, “very bad”,… Tuy nhiên, để tránh việc lặp lại nhiều lần từ “very” trong văn ...

Phân biệt So, too và very

Chúng ta đều đã quá quen thuộc với các từ so, too và very, nhưng vẫn có thể lúng túng khi sử dụng. Trong bài này, ta sẽ được học cách phân biệt chúng và thử làm bài tập để kiểm tra xem bạn đã ...