Tag Archives: tự chế

10 phát minh tự chế nổi bật ở Trung Quốc (Ảnh)

10 phát minh tự chế dưới đây đã cho thấy ngay cả những người dân bình thường cũng có thể tạo ra những thứ tuyệt vời để làm thế giới phong phú hơn!  Sáng tạo là vô hạn nếu bạn có niềm đam mê và ...