Tag Archives: trust

Phân biệt Believe và Trust

Hai động từ “believe” và “trust” thường có nghĩa là tin tưởng. Tuy nhiên, hai từ này có gì khác biệt? Về mức độ, “trust” nhấn mạnh hơn so với “believe”. “Believe” thường được dùng khi đưa ra phán đoán, do đó mang tính chất ...