Tag Archives: Trương Phi

Khải thị từ việc Trương Phi chết vì rượu

Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, rượu là con dao hai lưỡi, có thể thành sự mà cũng có thể hỏng sự. Đó có thể là chén rượu trung nghĩa trong kết nghĩa vườn đào của ba anh em Lưu Bị; là chén rượu khí phách trong ...