Tag Archives: Trương Lương

7 vị quân sư tài giỏi nhất Trung Hoa cổ đại

Trung Hoa cổ đại nổi danh là có nhiều bậc anh tài kiệt xuất tiếng tăm lẫy lừng, lưu truyền hàng ngàn năm qua. Để tìm được người tài giỏi nhất thì quả thực rất khó, nhưng giới học giả đã kể ra 7 vị đại ...

Nhân quả báo ứng sau khi Trương Lương chết

Sau khi Trương Lương chết được gần 10 năm, con trai Trương Lương liền bị tước chức vị, đến tận đời sau, gia tộc Trương Lương cũng không còn có nền nếp, gia phong. Trương Lương và Trần Bình đều là danh thần khai quốc ...