Tag Archives: Trương Đạo Lăng

Hành trình Trương Đạo Lăng học đạo giúp dân

Trương Đạo Lăng thời Đông Hán là người sáng lập ra Đạo giáo, ông còn có biệt hiệu là “Trương Thiên Sư”. Ở Trung Quốc, nhà nhà đều biết đến danh tiếng của ông. Quá trình Trương Đạo Lăng tu luyện đắc đạo thành thần ...