Tag Archives: Trung Quốc cổ đại

Trung Quốc cổ đại: Vì sao lại có “tuổi mụ”?

Trên toàn thế giới có lẽ chỉ ở Trung Quốc và Việt Nam là có hai loại tuổi, đó là “tuổi mụ” và “tuổi thực”. “Tuổi thực” thì mọi người đều có thể nói được rõ ràng, nhưng “tuổi mụ” là tuổi gì thì nhiều ...