Tag Archives: Trung Hoa Dân Quốc

Những truyền thuyết thú vị về Tết Nguyên Tiêu

Tết Nguyên Tiêu là một trong những ngày lễ hội truyền thống của Trung Quốc, có từ thời Tây Hán vào hơn hai ngàn năm trước. Nguồn gốc của Tết Nguyên Tiêu Tục treo đèn trong Tết Nguyên Tiêu có từ thời Minh đế nhà ...