Tag Archives: trải nghiệm cận tử

Có hay không cuộc sống “sau khi chết”?

Có lẽ khoa học sẽ không bao giờ có đủ khả năng để chứng minh một cách thật rõ ràng liệu có tồn tại thế giới bên kia hay không. Nhưng ít ra khoa học có khả năng xác định được bao nhiêu người từng trải ...

Những minh tinh Hollywood trở về từ cõi chết (Phần 1)

Trải nghiệm cận tử (Near Death Experience-NDE) của những người giàu có và nổi tiếng, ví như các minh tinh màn bạc Hollywood, vẫn luôn khơi dậy sự hứng thú của mọi người.  Họ tắm mình trong tiền bạc, nổi danh toàn thế giới, và thường ...