Tag Archives: Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia

Tấm màn đen ở trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia

Vào ngày 11/11 vừa qua, cựu biên tập viên Lý Tân của báo Đô thị Phương Nam (Trung Quốc) đã chia sẻ cho đài VOA hình ảnh thông tin về bảng danh sách những từ nhạy cảm dùng trong kiểm duyệt của Đảng Cộng sản ...