Tag Archives: tốt bụng

15 tính từ đồng nghĩa với ‘Kind’ (Tốt bụng)

Làm thế nào để khen ai đó tốt bụng hay chu đáo ngoài từ “kind”? Bài học hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn 15 từ có thể dùng thay thế, hãy cùng xem nhé! 1. Benevolent – /bəˈnev.əl.ənt/: nhân đức, nhân ái Ví ...