Tag Archives: Thuốc mê

Tự tử là có tội, thậm chí còn là tội lớn

Một số người khi cảm thấy bản thân mình không còn con đường để sống, họ chọn tự sát để thoát khỏi hiện thực, nhưng theo thuyết Pháp của người xưa, tự sát cũng là có tội, hơn nữa còn là hành vi phạm tội ...