Tag Archives: thuốc bổ thận

Danh y thời xưa: Hạt dẻ đúng là thuốc bổ thận!

Danh y Tôn Tư Mạc, thời nhà Đường (Trung Quốc) nói về hạt dẻ: Đó là “thứ hạt của thận, người bị bệnh thận nên sử dụng” (thận chi quả dã, thận bệnh nghi thực chi). Còn Lục Du – nhà thơ nổi tiếng thời Nam ...