Tag Archives: thuốc bảo vệ thực vật

Thực phẩm bẩn: Không mua thì biết ăn gì?

Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nan giải ở Việt Nam hiện nay, và nạn nhân vẫn là những người tiêu dùng trong nước. Thực trạng thực phẩm bẩn ở Việt Nam Các loại thuốc hóa chất bảo vệ thực vật, ...