Tag Archives: Thuế dầu

Vẫn giữ mức thuế xăng, chỉ giảm thuế dầu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 48/2016 về việc sửa đổi biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2016. Theo đó, xăng khoáng và xăng sinh học không giảm thuế, ...