Tag Archives: thông tin cá nhân

15 triệu khách hàng của T-Mobile bị đánh cắp dữ liệu

Cơ quan đánh giá mức độ tín nhiệm Experian thừa nhận, dữ liệu của công ty T-Mobile được ghi trên server của Experian, đã bị tin tặc xâm nhập và đánh cắp thông tin của 15 triệu khách hàng. Vào ngày 15/9, Experian phát hiện ...