Tag Archives: thông báo

Các mẫu câu dùng để thông báo và đón tin vui

Trong bài học này, chúng ta sẽ được biết các mẫu câu thông dụng thường được người bản ngữ dùng để thông báo và đón tin vui. Thông báo tin vui (Giving good news) I am pleased to inform you that… Tôi rất vui mừng ...