Tag Archives: Thất đức

Vì sao nói lời cay độc lại khiến con người ‘bạc mệnh’?

Thường người ta rất dễ phạm phải “khẩu nghiệp”. Vận mệnh của một người tốt hay không tốt, chỉ cần nhìn xem người đó có tu khẩu đức hay không là có thể nhìn ra. Trong một đời người không ai làm chuyện thất đức hàng ngày, nhưng ...

Mua quan bán tước – cuối cùng được gì?

Ngày xưa, có một anh học trò tên là Hồ Sinh, trí tuệ cũng chỉ ở mức trung bình nên chẳng thể thi cử đỗ đạt làm quan được. Gia đình Hồ Sinh cũng có của ăn của để, nhưng ngày đêm, anh chỉ mong ...