Tag Archives: thắp sáng

Đức hỗ trợ thắp sáng Hội An bằng điện mặt trời

Với mục tiêu tạo thói quen và khuyến khích thói quen sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời, gió, nước…, thân thiện môi trường trong cộng đồng địa phương, Đức sẽ hỗ trợ Quảng Nam sử dụng nguồn năng lượng mới. Ngày ...