Tag Archives: thanh trừng quyền lực

Hàng loạt quan chức Trung Quốc chết bất thường

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ đạo các cơ quan trên toàn quốc thống kê chi tiết thông tin về các quan chức chết trong những hoàn cảnh bất thường. Một ví dụ về mẫu điều tra được cung cấp bởi trang tin tức ...