Tag Archives: Sếu

Ảnh đẹp vũ điệu “sếu” vùng Bắc Mỹ

Sếu là loài chim di cư, hằng năm chúng từ Siberi và Canada đến California để trú đông. Lái xe khoảng 90 phút từ San Francisco đến phía đông hoặc từ thành phố Sacramento, 60 phút lái xe về phía nam ở California, bạn sẽ ngỡ ...