Tag Archives: Quầng mắt

Xóa thâm quầng mắt thật đơn giản!

Khuôn mặt mỗi người mỗi vẻ, ai cũng có nét hay riêng, nhưng thói quen sống cũng góp phần làm ảnh hưởng đến nét mặt. Ăn uống quá nhiều chất dinh dưỡng sẽ khiến mặt đầy nhiều thịt; mất ngủ hoặc thức khuya dễ làm ...