Tag Archives: quan to ngã ngựa

Quan to tại Chiết Giang và Liêu Ninh ngã ngựa

“Lưỡng hội” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vừa hạ màn thì có thông tin hai quan to ngã ngựa: Ông Lư Tử Dược, Thị trưởng kiêm Phó Bí thư thành phố Ninh Ba tỉnh Chiết Giang; ông Vương Dương, Phó Chủ nhiệm Ban ...