Tag Archives: Quan Thế Âm Bồ Tát

Truyền thuyết về Quan Thế Âm Bồ Tát

Truyền thuyết Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn

Người đời mỗi khi gặp kiếp nạn đều khẩn cầu Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi cứu giúp. Trong truyền thuyết cũng có rất nhiều câu chuyện kể về Quan Thế Âm Bồ Tát hóa phép cứu người.  Truyền thuyết kể rằng, Quan Thế Âm Bồ Tát ...