Tag Archives: quan niệm của Nho gia

Dũng sĩ hạng nhất theo quan niệm Nho gia của Khổng Tử

Đa số mọi người thường cho rằng người hành hiệp trượng nghĩa có thể lên núi bắt hổ, xuống nước bắt thuồng luồng, dũng mãnh trên chiến trường trước mưa tên rừng đạn mới xứng là dũng sĩ thật sự. Nhưng Khổng Tử lại không ...