Tag Archives: Quan hệ Mỹ-Cuba

Ông Obama muốn đạt được gì ở Cuba?

Nói về di sản của Tổng thống Mỹ Barack Obama sau 8 năm cầm quyền, người ta sẽ nhắc đến 2 điều: tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden, và từng bước nối lại quan hệ với Cuba. Có thể nói hầu hết mọi ...