Tag Archives: quân đội Trung Quốc

Quân đội Trung Quốc khởi động cải cách quy mô lớn

Ngày 1/2 vừa qua, tại Bắc Kinh, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mở Đại hội thành lập Chiến khu Quân đội, sẽ đổi 7 đại Quân khu thành 5 đại Chiến khu. Theo BBC (Anh) dẫn lại bình luận của Báo Quân đội ...