Tag Archives: quái thai

5 người trong lịch sử bị mệnh danh là ‘quái vật’

Mặc dù chúng ta đang sống trong một thời đại khoa học và nền y học phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn còn có rất nhiều hiện tượng lạ kì mà con người vẫn không thể giải thích được, nói chi là thời đại trước ...