Tag Archives: quá khứ phân từ

Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)

Khái niệm. 1.1. Hiện tại phân từ chính là động từ thêm đuôi ”-ing”. Hiện tại phân từ còn được gọi là danh động từ, được thành lập bằng cách thêm ”-ing” vào sau động từ. 1.2. Qúa khứ phân từ hay còn gọi là ...