Tag Archives: Nhân quả báo ứng

Câu chuyện cái cân sai và quy luật nhân quả

Người xưa nói: “Trên đầu 3 thước có Thần linh”. Hết thảy mọi việc trong đời đều không thể tránh khỏi cái nhìn phán xét của Thần Phật, và bởi nhân quả là có thật, hãy tận dụng cuộc đời ngắn ngủi này để sống ...