Tag Archives: Nguyễn Mại

Vị Bao Công của Việt Nam là ai?

Sông núi nước Nam là nơi sản sinh ra những bậc anh hào. Đó là các cao nhân lừng danh kim cổ hay những bậc hiền tài để lại tiếng thơm nơi hậu thế. Nguyễn Mại là một danh nhân như thế. Sử sách nhắc ...