Tag Archives: Mổ cướp nội tạng sống

Lịch sử mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Cuộc tàn sát: Giết người hàng loạt, mổ cướp nội tạng, và giải pháp bí mật của Trung Quốc đối với vấn đề bất đồng quan điểm, tác giả Ethan Gutmann, Prometheus Books, 2014, 355 pages Ở trong thời đại mà người bận rộn chỉ đọc ...