Tag Archives: mạt thế

Cuộc trò chuyện giữa cha và con khiến thế nhân trăn trở

Trong xã hội, có không ít người tín Phật tín Đạo, nhưng cũng có người không tin, từ lâu đã bị hiện thực xã hội làm cho mê lạc. Đoạn đối thoại giữa cha và con dưới đây, thật khiến người ta phải suy ngẫm thật nhiều. Cha: ...