Tag Archives: Lịch sử Trung Quốc

Nhạc Phi và ước mộng báo quốc day dứt nghìn năm

Người đời thường biết đến Nhạc Phi như một danh tướng trung quân ái quốc, nhưng ít người biết rằng ông cũng là một tay bút xuất chúng, một hồn thơ thanh khiết. Ông để lại bài từ “Mãn giang hồng” đầy hùng tâm, bi ...