Tag Archives: lẽ thường

Thơ: Lẽ thường giản dị

Trưa rọi, vườn long lanh nắng, Rợp vòm lá trổ xanh tươi. Bao cành cao vươn sức sống, Mấy cành la, kiệt khô rồi. Sao cành la khô sức sống? Tưởng cành la nhựa xuống nhiều. Tưởng cành cao bao khó nhọc, Nhựa nghèo, gió ...