Tag Archives: kinh tế Hoa Kỳ

Có phải “Giấc mơ Mỹ” đã lụi tàn?

Giấc mơ Mỹ đã tồn tại ở đất nước này trong hơn 50 năm qua, nhưng hiện nó đang hấp hối. Đối với một số người Mỹ, thì Giấc mơ ấy có thể đã tàn lụi. Trong khi các cuộc khảo sát về niềm tin ...