Tag Archives: kim tự tháp

Trái đất hình phẳng hay hình tròn?

Tư duy ngược lại hoàn toàn với các kiến thức thiên văn được công nhận rộng rãi từ thế kỷ thứ IV trước Công nguyên. Không ít người vẫn nhất quyết tin rằng Trái Đất là phẳng và những bức ảnh Trái Đất hình cầu ...

Thực tế kim tự tháp không chỉ có 4 mặt

Thông thường mọi người đều nhận thức rằng kim tự tháp có “4 mặt”. Nhưng liệu thật sự nó chỉ có 4 mặt không? Trong một số các bức hình kim tự tháp thật sự chúng ta trông chúng chỉ có 4 mặt 4 góc. ...