Tag Archives: Hoàng Anh Gia Lai

Hoàng Anh Gia Lai mỗi ngày trả 13,5 tỷ tiền lãi vay

Với tổng dư nợ của Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đến quí 1/2016 lên tới 34.099 tỷ đồng, chưa tính nợ gốc, mỗi ngày làm việc HAG phải trả 13,5 tỷ tiền lãi vay, đây là một điều không tưởng trong khi ngành nông nghiệp ...

Campuchia đang cho thấy một sự trở lại ấn tượng

Khi một quốc gia đang phát triển mất đi 25% dân số, sự phục hồi sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, Campuchia đang trên con đường thực hiện điều đó. Ông Alassane Sow, giám đốc Ngân ...