Tag Archives: Hải quân Việt Nam

Hải quân Việt Nam đang diễn tập Komodo tại Indonesia

Cuộc Diễn tập Hải quân đa phương Komodo 2016 đã chính thức bắt đầu tại thành phố Padang của Indonesia, truyền thông trong nước đưa tin. Diễn tập Komodo năm nay có chủ đề “Sẵn sàng và hợp tác vì hòa bình” với sự tham gia của 48 ...