Tag Archives: hải quân Singapore

Chiến hạm của 20 quốc gia sẽ tụ hội ở Singapore

Khoảng 30 tàu chiến từ 20 quốc gia sẽ có mặt ở Singapore để thao diễn vào ngày 15/5 tới đây. Đây là lần đầu tiên một cuộc thao diễn hàng hải quốc tế được tổ chức ở Singapore, tại căn cứ quân sự Changi. ...