Tag Archives: Hại mình

Làm việc ác hại người cuối cùng là hại chính mình

Một người chồng ngang ngược luôn làm những việc hại người khiến mọi người trong thôn đều phải tránh xa. Một lần anh ta cùng nhóm bạn xấu nảy sinh ý định đồi bại làm hại người phụ nữ trú mưa trong ngôi miếu cổ bên sông. ...