Tag Archives: Hài lòng

Cả đời mong cầu điều gì?

Trong cuộc đời này, điều gì bạn mong mỏi nhất? Không cầu bạn bè đông đúc, chỉ cầu một người tri kỷ; Không cầu tiền tài vô số, chỉ cần đủ tiêu đủ dùng; Không cầu ngàn người thương xót, chỉ cầu một người thấu ...

Quạ và công, ai thực sự hạnh phúc hơn ai?

Chúng ta thường hay so sánh một cách không cần thiết với những người khác và trở nên buồn bã vì thua kém họ. Chúng ta không biết quý những giá trị riêng của mình và những gì mình có. Lại có đôi khi, chúng ...

Phú ông và đại sư ngồi thiền

Nhược điểm chung của nhiều người là luôn trông mong vào thứ mình không thể đạt được, trong khi thứ mình đang có lại không mấy quan tâm. Chỉ khi đánh mất những thứ mình đang có mới nhận ra nó đáng quý, không gì ...